Juni
Luuk van Riet

Juli
Brandon Lom
Vera de Bresser
Harm Verheijke
Rob Segers

Oktober
Max Broere
Gabriël Perez
Bram van Beers

November
Fransje de Beijer
Ervik Verschuuren

Upd: 21-Januari-2021